Tła w CSS

CSS jest świetny jeśli chodzi o modyfikowanie tła. Niezależnie od tego czy chodzi o kolor, gradient (przejścia kolorów) czy obrazek, dzięki CSS można znacząco urozmaicić stronę internetową. Modyfikowanie tła funkcjonuje już od wersji CSS 1 i te funkcje wspierane są przez wszystkie przeglądarki. Im więcej dodatków (CSS2 i CSS3) tym więcej możliwości ale i więcej… Continue reading Tła w CSS

Grupowanie selektorów

Ta technika, w której można mieć po kilka selektorów dla danego stylu deklaracji nazywana jest grupowaniem. Grupowanie pozwala zmniejszyć rozmiar arkusza stylów, bo zamiast używania tej samej deklaracji dla każdego elementu, można wymienić je razem. Na przykład można wziąć kod tak: h1 {font-family: Verdana, sans-serif;} h2 {font-family: Verdana, sans-serif;} h3 {font-family: Verdana, sans-serif;} h4 {font-family:… Continue reading Grupowanie selektorów

Podstawowe rozwiązywanie problemów ze składnią CSS

Selektory ■ Sprawdź pisownię. ■ Jeśli zgrupowane, upewnij się, że są przecinki pomiędzy selektorami. Upewnij się, że nie ma przecinka pomiędzy selektorem listy i otwierającym nawiasem klamrowym, oraz czy przypadkiem nie użyłeś podwójnych przecinków. Właściwości ■ Sprawdź pisownię. ■ Sprawdź, czy używasz poprawnej nazwy własności. ■ Sprawdź, czy używasz prawidłowego formatu i kolejności (np. ze… Continue reading Podstawowe rozwiązywanie problemów ze składnią CSS

Style zapisywania CSSa

Ludzie mają różne style pisania swojego kodu CSS. Chcesz dążyć do maksymalnego ułatwienia czytelności i przejrzystości dla siebie i każdego, kto może odczytać kod po tobie. Oto kilka sposobów pisania reguły stylów, które mogą przyczynić kod jest bardziej czytelny. Reguła stylu wszystko w jednej linii selektor {właściwość: wartość; właściwość: wartość; właściwość: wartość;} Zalety: Wszystkie style… Continue reading Style zapisywania CSSa