Grupowanie selektorów

Ta technika, w której można mieć po kilka selektorów dla danego stylu deklaracji nazywana jest grupowaniem. Grupowanie pozwala zmniejszyć rozmiar arkusza stylów, bo zamiast używania tej samej deklaracji dla każdego elementu, można wymienić je razem.

Na przykład można wziąć kod tak:

h1 {font-family: Verdana, sans-serif;}
h2 {font-family: Verdana, sans-serif;}
h3 {font-family: Verdana, sans-serif;}
h4 {font-family: Verdana, sans-serif ;}

I skrócenie go do tego:

h1, h2, h3, h4 {font-family: Verdana, sans-serif;}

Czy to nie jest lepsze? Łatwiej jest czytać i znaleźć to, co być może szukasz, a to tylko jedna linia kodu zamiast czterech!