Podstawowe rozwiązywanie problemów ze składnią CSS

Selektory
■ Sprawdź pisownię.
■ Jeśli zgrupowane, upewnij się, że są przecinki pomiędzy selektorami. Upewnij się, że nie ma przecinka pomiędzy selektorem listy i otwierającym nawiasem klamrowym, oraz czy przypadkiem nie użyłeś podwójnych przecinków.

Właściwości
■ Sprawdź pisownię.
■ Sprawdź, czy używasz poprawnej nazwy własności.
■ Sprawdź, czy używasz prawidłowego formatu i kolejności (np. ze skróconych właściwości).

Wartości
■ Sprawdź pisownię.
■ Sprawdź, czy używasz poprawnej jednostkę miary dla wartości.
■ Sprawdź, czy wartość jest dopuszczalna wartość własności.
■ W razie potrzeby należy się upewnić, że wartość jest prawidłowo zamknięta przez cudzysłów.

Blok deklaracji
■ Upewnij się, że blok deklaracji jest zamknięty w kręconych nawiasach (nie kwadratowe lub zwykłe nawiasy).
■ Upewnij się, że cała deklaracja stylu kończy się średnikiem (który z końcem nawiasu klamrowego, zasadniczo ogranicza się do końca deklaracji).

W kodzie
■ Jeśli połączenie do zewnętrznego arkusza stylów przy użyciu znacznika <link>, upewnij się, że rel = “stylesheet”.
■ W przypadku osadzania stylów, upewnij się, że jest zamykający </ style> tag.